< Πίσω στα Brands

Η Silikonmart ειδικευεται στα είδη ζαχαροπλαστικής,καλύπτοντας κάθε ανάγκη τόσο στον επαγγελματικό εξοπλισμό ζαχαροπλαστικής, όπως εργαλεία, σκεύη και μαγειρικά σκεύη.