< Πίσω στα Brands

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα εξάγει τα προϊόντα της σε 52 χώρες σε όλο τον κόσμο. Θεωρείται πρωτοπόρος στο χώρος της, λόγω κυρίως της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί στην παραγωγή των προϊόντων της αλλά και των μεγάλων δυνατοτήτων παραγωγής της. 

Μεγάλη έμφαση δίδεται από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας (R & D Department), στην ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της. Η επιλογή των πρώτων υλών γίνεται πολύ προσεκτικά, ενώ όλες οι διαδικασίες παραγωγής είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Η ποιότητα των προϊόντων της πιστοποιείται με TSE και ISO 9001.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.guralporselen.com.tr